Avl av Dølehester

På grunn av hesterasens utrydningsfare og frykt for innavl er avl av dølahesten blitt et viktig tema. Nettopp fordi dette er blitt et kritisk punkt for å i det hele tatt ha sjans til å bevare rasen (sunn), er det satt i gang viktige grep. Et av de viktigste punktene som har blitt slått fast i bevaringen av hesterasen er at den skal ha åpen stamtavle mot nord-svensk hest. Dersom det skulle være helt nødvendig kan altså den nord-svenske hesterasen tas i bruk for å bevare dølahesten. Det er også satt i gang andre innavlsregulerende tiltak.

Retningslinjer

I dag er det visse retningslinjer som må følges når det kommer til avl av dølahesten, noe som kommer av et ønske om å både sikre rasen og å unngå innavl og lignende. Landslaget for dølahest har laget en avlsplan, og der står det om overordnet avlsmålsetting for dølahesten. De har som mål å fremme rasens særpreg gjennom reinrasa avl. Dette er for å bevare alle kjennetegnene til rasen, som dens sterke oppbygning og rolige væremåte. Rasen har mange idealer for hvordan de skal se ut, og hadde fra historien av strenge krav til utseende og oppbygning. Gjennom avl, og særlig innavl, ble dette vanskelig å opprettholde, og rasen ble etterhvert kategorisert som utrydningstruet. Det er derfor Landslaget for dølahest nå har lagt opp sin avlsplan.

Videre har de en rekke krav som blir diskutert, blant annet hvor stor del ulike egenskaper bør vektlegges i avlsmålet. Egenskapene til dølahesten som fokuseres på, er eksteriør, bruksegenskaper, lynne og helse/holdbarhet. Under eksteriør vil dølahesten bedømmes under rasetype og preg, kroppsbygning og muskulatur, beinkvalitet og beinstilling, bevegelser i skritt og trav og løsmønstring ved første gangs bedømming av hingster samt helhetsinntrykk med beskrivelse.

Helse og holdbarhet innebærer at hesten bedømmes delvis på grunnlag av eksterne egenskaper som påvirker holdbarheten samt hestens egen holdbarhet. Bruksegenskaper bedømmes på bakgrunn av allsidighet, samarbeidsvilje, bevegelser, arbeidsegenskaper, kjøreegenskaper og ride-egenskaper. Lynne bedømmes på bakgrunn av hestens oppførsel og reaksjoner i ulike situasjoner under utstilling. Dette blir også bedømt ved eksteriør, bruksegenskaper og helse.

Hingster brukt ved avl av dølahest

Det eksisterer en særnorsk ordning som brukes for å sikre gode avl, og denne ordningen har lange tradisjoner; faktisk helt tilbake til 1862. Prinsippet er at det tilbys gode hingster til avl hvert år via hesteavlssetrene. Den første statseide hingsten som ble sluppet i fjellhamn var Veikle Balder 4. Hesten gikk sammen med 27 hoppen i Heimdalen. Nå slippes det avlshingster med hoppefølge hver sommer fra Sankthans til september.

En fornuft avl av dølahest

Det er altså mange ting som spiller inn ved avl av hesterasen dølahest, noe som både har å gjøre med å ha en sunn rase samt estetikk og kultur; dølahest er en av de fire kjente norske hesterasene, og er en del av vår kulturarv. Av denne grunn er det særlig viktig å sørge for bevaring av rasen. For å bevare rasen er det viktig å ha visse retningslinjer.