Dølahestens bruksområder

Dølahesten har den fordelen at den er svært allsidig, og kan dermed benyttes til det meste. Likevel er det, som med de fleste raser, enkelte områder dølahesten er spesielt egnet til. Noen av de mange bruksområdene til dølahesten er jordbruk, skogbruk, turridning, konkurranse som dressur og trav (mest gunstig dersom det er med andre tyngre hesteraser). Aller best vil nok rasen være til tungt arbeid og/eller hobbyhest.

Dølahestens betydning før og i dag

Før var dølahesten en svært vanlig hest som først og fremst var godt egnet til jordbruk og skogsbruk på grunn av sin kroppsbygning. Etterhvert som jordbruket har blitt mekanisert og antallet jordbruk har sunket, så har også interessen for dølahesten dalt. I tillegg er dette en svært tung hest fordi rasen tradisjonelt er ment for tungt arbeid, noe som er ugunstig i mange konkurranser mot lettere hesteraser.

Mange anser dølahesten som tung, tjukk og lat, noe som sannsynligvis kommer av dens begrensninger i dagens situasjon. Med dette mener vi både hestesport og fysisk arbeid. Hesten har rett og slett blitt erstattet av maskiner, og vil ha vanskeligheter med å konkurrere med lettere raser. Dette betyr altså dessverre at det er mange som ikke ser verdien hos dølahesten, deriblant dens gode gemytt og allsidige bruk. En stor fordel med denne hesterasen er at den også kan krysses mot kaldblods. Dette betyr at dersom det skulle være en hoppe som ikke vil trave, så kan innblanding av tungdøl være en fordel.

Eksteriør, avl og bruksområde

Hestens eksteriør har mye å si for dens bruksegenskaper, noe som blir påvirket av avl. Dermed kan du se at avl, eksteriør og bruksområde henger tett sammen selv om det ikke nødvendigvis er innlysende. Dersom du da setter deg inn i de ulike rasene, som dølahest, vil du få innblikk i hvordan du ut fra hestens oppbygging kan bedømme dens styrker og svakheter. Ergo hva den spesifikke hesterasen er avlet spesifikt for. For eksempel vil det da være forståelig hvorfor dølahesten har lang rygg, kraftig frampart og lavt ansatt hals; nettopp for å jobbe, dra tunge lass.

Det er faktisk to typer dølahest; tungdøl og lettdøl. Lettdøl er også kjent som kaldblodstraver. Tungdølen var ment som arbeidshest og ble avlet frem slik at hesten skulle tåle norsk klima, timelangt- og tungt arbeid. I tillegg ble hesten brukt som framkomstmiddel. Da hesterasen var vakker ble den også brukt til bryllupskjøring og kjøring til kirken. Nå er det ikke uvanlig å se en tungdøl være på dressurbanen som spranghest, dressurhest, distansehest og kjørehest, men det er nok likevel enda mer gunstig med en lettdøl til det bruket.

Allsidig hest for de fleste

Som sagt er det en veldig allsidig hest, selv om den nok ikke er like egnet til for eksempel trav som det mange andre hesteraser er. Fordelen vil uansett være at du har en hest du er trygg på, og kan benytte til mange ulike områder. Dette er hesten for deg dersom du ønsker en snill hest du enten kan benytte til hobby, som familiehest eller bruke i arbeid.